Thành phần dược chất của nấm lim xanh rừng tự nhiên