Chứng nhận nấm lim xanh

Sản phẩm Nấm lim xanh của công ty TNHH Nông lâm sản Tiên Phước được các chứng nhận và thẩm định của các cơ quan chuyên ngành.

Nấm lim xanh nhận được các chứng nhận và thẩm định của các cơ quan chuyên ngành