Chữa bệnh đại tràng bằng nấm lim xanh rừng Tiên Phước